http://www.956intertrade.com

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาลอย ขนาด 2", 4", 6", 8", 10", 12"

สนใจ สอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม และราคาพิเศษ ที่เบอร์ตรงฝ่ายขาย

โทร. 086-0698038 หรือ 081-2552370

email : 956intertrade@gmail.com 

 

** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า

 

                  

 

 

 

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มหอยโข่งเพลาลอย KIRLOSKAR รุ่น DB 125/40 ท่อเข้าออก ขนาด 6 นิ้ว x 5 นิ้ว ให้กับ
บริษัท ฮาร์ทแวร์เฮ้าส์ สาขา บางนา

  

    

ภาพส่งมอบ ปั๊มหอยโข่งเพลาลอย KIRLOSKAR DB150/40 ขนาด 8 นิ้ว x 6 นิ้ว ให้กับลูกค้า
จาก เวียงจันทน์ สปป. ลาว ผ่านบริษัทขนส่ง จ.หนองคาย

  

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่ง FLYING STAR เพลาลอย ขนาด 6 นิ้ว ให้กับ ลูกค้า จ. ปทมธานี

  

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่ง เพลาลอย ขนาด 8 นิ้ว ให้กับ ลูกค้า ผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน

ไปจังหวัดอุดรธานี

  

  

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าแปลน ยี่ห้อ FLYING STAR A8 เพลาลอย ขนาด 8 นิ้ว ให้แก่ลูกค้า

ณ.โรงงานย่านปทุมธานี

 

  

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาลอย ยี่ห้อ FLYING STAR ขนาด 6 นิ้ว ให้แก่ลูกค้า ยังไซด์งานก่อสร้าง

จุดพักรถมอเตอร์เวย์ อ.บางปะกง จ.ชลบุรี

 

  

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาลอย ยี่ห้อ OSNA ขนาด 4 นิ้ว ให้แก่ลูกค้า ณ. ปลายทาง เวียงจันทร์ 

ประเทศลาว

  

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาลอย ยี่ห้อ OSNA ขนาด 6 นิ้ว ให้แก่ลูกค้า จ.สุรินทร์

 

 

ภาพส่งมอบ ปั๊มน้ำหอยโข่งเพลาลอย ยี่ห้อ KIRLOSKAR DB200/26 เข้า 8 ออก 8

ณ. โรงงาน จ. พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

Visitors: 184,753