http://www.956intertrade.com

ท่อสูบน้ำพญานาคติดเครื่องยนต์ดีเซล / ติดมอเตอร์

ท่อสูบน้ำพญานาคติดเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 4 จังหวะ พร้อมลากจูง

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับราคาพิเศษสุด ๆ

ได้ที่ฝ่ายขาย เบอร์ตรง 086-0698038 หรือ 081-2552370 

 

** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า

 

    

 

 

เครื่องยนต์ดีเซล สูบเดียว 4 จังหวะ

 

 

 

เครื่องยนต์เบนซิน KATO 

 

 

 

เครื่องสูบน้ำดีเซลหอยโข่งพญานาค สแตนเลส 304

ขนาด 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว ติดตั้งบนฐานลากจูง / ฐานวางอยู่กับที่

 

คลิปส่งมอบและสาธิต

 

ภาพส่งมอบ ท่อตั้งพญานาคสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้ควบคุม

ให้กับลูกค้า โรงงาน บริษัท เอ็คโค ออโต้พาร์ท จำกัด อ. บางวัว จ. ฉะเชิงเทรา

    

    

 

 ภาพส่งมอบและสาธิตการใช้งาน ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 5 เมตร เพลานอก พร้อม

เครื่องยนต์ดีเซล  KATO 4100 ชนิด 4 สูบ 50 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบสตาร์ทไฟฟ้ากุญแจ พร้อม

แบตเตอรี่ ติดตั้งบนฐานวางแบบอยู่กับที่ ให้กับ โรงงาน บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

  

  

 

ภาพส่งมอบ ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 10 เมตร (เพลาใน) พร้อมแท่นวางเครื่องและล้อเข็น

2 ล้อ จำนวน 2 ชุด ให้กับ ทางโรงงาน บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด จ. สระบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบ ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน และขาตั้งท่อ

ให้กับลูกค้า นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

  

 

ภาพส่งมอบ ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ยาว 2.80 เมตร พร้อมแท่นวางและขาตั้งมอเตอร์

จำนวน 1 ชุด ให้กับ โรงงาน ไท้เพ้ง วาวล์ จ. สมุทรปราการ

  

  

 

ภาพส่งมอบ ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ยาว 16 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล KATO 

ชนิด 1 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 10 แรงม้า ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึง และ สตาร์ทไฟฟ้า

ขับเคลื่อนด้วยสายพานมูเล่ พร้อมแท่นวางเครื่อง และ ขาตั้งท่อ ให้กับลูกค้า ผ่านทางขนส่งเอกชน

ไป จังหวัดนครศรีธรรมราช

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส แบบท่อตรง หักงอ 90 องศา

ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานมูเล่ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล FLYING STAR SV120E

ชนิด 1 สูบ ขนาด 12 แรงม้า ชนิดหม้อน้ำ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ มือควงและ สตาร์ท

ไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งบนฐานเหล็ก ให้กับทาง โรงงาน นิเด็ด ชิบาอุระ

เทคโนโลยี นิคมอุตสาหกรรม บางกระดี่ จ. ปทุมธานี

  

  

 

 

ภาพส่งมอบ ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 5 นิ้ว ยาว 2 เมตร หักงอ 45 องศา
พร้อมแท่นวาง และ เครื่องยนต์ เบนซิน KATO ขนาด 6.5 แรงม้า 
ท่อสแตนเลสหนา 1.5mm. เบอร์ 304

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร

พร้อมแท่นวางเครื่องและท่อ แบบมีล้อเข็น 2 ล้อ ให้กับลูกค้า ณ. แปลงเกษตร ย่าน

จังหวัดปทุมธานี

  

  

  

 

Visitors: 90,958