http://www.956intertrade.com

ปั๊มน้ำหอยโข่งขนาดใหญ่

ผลงานส่งมอบและสาธิต ปั๊มน้ำหอยโข่ง / เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง

 

ส่งมอบพร้อมสาธิต เครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล HUAFA รุ่น 4100zd ขนาด 54 แรงม้า ชนิด 4 สูบ ระบบสตาร์ทไฟฟ้ากุญแจ พร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งบนฐานเหล็กแบบสกี พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูดครบชุด จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ site งาน สำนักงานเขตทางหลวงนนทบุรี โครงการทางด่วนสายใหม่ บางใหญ่-กาญจนบุรี

  

  

 

 

Visitors: 184,749