http://www.956intertrade.com

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก /เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก (อเนกประสงค์) /          เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามเครื่องยนต์เบนซิน HONDA

 สนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ ราคาพิเศษ

ได้ที่ฝ่ายขาย เบอร์ตรง 086-0698038 หรือ 081-2552370 

 

 ** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า

 

 

เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (ดับเพลิงอเนกประสงค์)

 

           

 

     DOUBLE IMPELLER TYPE (2 ใบพัด)

 

    

 

 

 

 

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามเครื่องยนต์เบนซิน HONDA 

 

  

 

 

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ต่อกับรถดับเพลิง ยี่ห้อ KATO Model GR3H 3"

 

  

 

 

 

 

 

 

คลิปการส่งมอบและสาธิต

 

ส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซลแรงดันสูง ยี่ห้อ KATO รุ่น KPD301TE ท่อเข้าออก 3"x2.5" แบบ 2 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุดให้กับ ทาง โรงงาน บริษัท ทีมพลาสเคมีคอล จำกัด จ. ฉะเชิงเทรา

  

  

 

ส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซลแรงดันสูง ยี่ห้อ KATO รุ่น KPD301TE ท่อเข้าออกขนาด 3"x2.5" แบบ 2 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุดให้กับ ทางโรงงาน บ. ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จก. จ.พระนครศรีอยุธยา

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซล FLYING STAR A6-160E ขนาด 6 นิ้ว เครื่องยนต์ชนิด 1 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 16 แรงม้า ระบบสตาร์ท 2 ระบบ มือหมุน และ สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งบนฐานแบบมีล้อเข็น 4 ล้อ พร้อมมือจับ อุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง ครบชุด ให้กับทาง วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ. ศรีสะเกษ ผ่านบริษัท ขนส่งเอกชน

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึงและกุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์สายดับเพลิงข้อต่อครบชุด ให้กับ หน่วยงาย บ. เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จก. จ. ปราจีนบุรี

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึงและกุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์สายดับเพลิงข้อต่อครบชุด จำนวน 2 ชุด ให้กับหน่วยงาน ขุดเจาะบ่อน้ำมัน จ. นครปฐม

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึงและกุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่  และ อุปกรณ์สายดับเพลิงข้อต่อครบชุด จำนวน 1 ชุด ให้กับ โรงงาน บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

   

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า และอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด จำนวน 2 ชุด ให้กับ หน่วยงาน แพน โอเรียนท์ จำกัด อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

 

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPS301EP ขนาด

3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ให้กับทาง บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 

ณ. หน่วยงานปราจีนบุรี

  

  

 

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด

3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและข้อต่อครบชุด ให้กับ หน่วยงาน 

PAN ORIENT ENEGY อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม

  

 

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดีเซลดับเพลิงแรงดันสูง KATO KPD301EP ขนาด 3 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์สายข้อต่อหัวฉีดสำหรับใช้งานครบชุด จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ  แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  

  

 

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดีเซลดับเพลิงแรงดันสูง KATO KPD203EP ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายครบชุด ให้กับลูกค้า ผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน ไป จ. โคราช

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO KPS203TE (2 ใบพัด)  เครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า 1 สูบ 4 จังหวะ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึง และ สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่  ณ. โรงงานผลิตโคมไฟฟ้า ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

  

  

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP. 3 นิ้ว

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ณ. หน่วยงาน โรงงานผลิตน้ำมัน ปตท.

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP

ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ณ. โกดังสินค้า ย่านจรัญสนิทวงศ์

 

  

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP

ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและข้อต่อครบชุด ณ. โรงงานน้ำปลา

ตราปลาหมึก จ. สมุทรสงคราม

 

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP

ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและข้อต่อครบชุด ณ.เขตอุตสาหกรรม

โรงฟอกหนัง อ. บางปู จ.สมุทรปราการ

 

  

 

ภาพการส่งมอบและแนะนำวิธีการใช้งาน เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ให้กับทาง สโมสรอังกฤษ ถ.สีลม กทม.

 

  

     

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสุบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP ขนาด 2 นิ้ว

สตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ไปยัง โรงแรม NIKI BEACH RESORT เกาะสมุย

ผ่านบริษัท ขนส่ง เอกชน

  

   

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP ขนาด 2 นิ้ว

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ณ. โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

จ. เพชรบุรี

 

  

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301E พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  4 เครื่อง ณ. หน่วยงานก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ

 

  

 

  

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPS203EP พร้อมอุปกรณ์

สายครบชุด ณ. โรงงานทำสมุด จ.สมุทรสาคร

 

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301E  7HP.

 

  

  

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP 10HP.

 

 

  

คลิปและภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (ดับเพลิงอเนกประสงค์) KATO รุ่น KP203EP ขนาด 2 นิ้ว ให้กับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

  

 

 

 ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อเนกประสงค์) KPS-203EP ขนาด 13 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์ จ.สมุทรปราการ

 

 

     

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อเนกประสงค์) พร้อมอุปกรณ์

 

 

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อเนกประสงค์) 

 

 

 

Visitors: 98,053