http://www.956intertrade.com

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก /เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก (อเนกประสงค์) /          เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามเครื่องยนต์เบนซิน HONDA

 สนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ ราคาพิเศษ

ได้ที่ฝ่ายขาย เบอร์ตรง 086-0698038 หรือ 081-2552370 

 

 ** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า

 

 

เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (ดับเพลิงอเนกประสงค์)

 

           

 

     DOUBLE IMPELLER TYPE (2 ใบพัด)

 

    

 

 

 

 

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามเครื่องยนต์เบนซิน HONDA 

 

  

 

 

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ต่อกับรถดับเพลิง ยี่ห้อ KATO Model GR3H 3"

 

  

 

 

 

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซลแรงดันสูง ยี่ห้อ KATO รุ่น KHD30EP ท่อเข้าออกขนาด 3"x3" เครื่องยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะขนาด 20 แรงม้า สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่

  

 

คลิป การทดสอบคุณภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซลแรงดันสูง

KATO : KHD30EP

 

 

 

คลิปการส่งมอบและสาธิต

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซล ยี่ห้อ KATO รุ่น KHD30EP ขนาด 3" เครื่องยนต์ 2 สูบ ขนาด 20 แรงม้า สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่ ให้กับลูกค้า ปตท. ณ. คลังสินค้า  BAFCO ลาดกระบัง

  

  

 

ส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซลแรงดันสูง ยี่ห้อ KATO รุ่น KPD301TE ท่อเข้าออก 3"x2.5" แบบ 2 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุดให้กับ ทาง โรงงาน บริษัท ทีมพลาสเคมีคอล จำกัด จ. ฉะเชิงเทรา

  

  

 

ส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซลแรงดันสูง ยี่ห้อ KATO รุ่น KPD301TE ท่อเข้าออกขนาด 3"x2.5" แบบ 2 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุดให้กับ ทางโรงงาน บ. ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จก. จ.พระนครศรีอยุธยา

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซล FLYING STAR A6-160E ขนาด 6 นิ้ว เครื่องยนต์ชนิด 1 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 16 แรงม้า ระบบสตาร์ท 2 ระบบ มือหมุน และ สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งบนฐานแบบมีล้อเข็น 4 ล้อ พร้อมมือจับ อุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง ครบชุด ให้กับทาง วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ. ศรีสะเกษ ผ่านบริษัท ขนส่งเอกชน

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึงและกุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์สายดับเพลิงข้อต่อครบชุด ให้กับ หน่วยงาย บ. เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จก. จ. ปราจีนบุรี

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึงและกุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์สายดับเพลิงข้อต่อครบชุด จำนวน 2 ชุด ให้กับหน่วยงาน ขุดเจาะบ่อน้ำมัน จ. นครปฐม

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึงและกุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่  และ อุปกรณ์สายดับเพลิงข้อต่อครบชุด จำนวน 1 ชุด ให้กับ โรงงาน บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

   

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด 3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 1 สูบ 10 แรงม้า และอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด จำนวน 2 ชุด ให้กับ หน่วยงาน แพน โอเรียนท์ จำกัด อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

 

  

  

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPS301EP ขนาด

3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ให้กับทาง บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 

ณ. หน่วยงานปราจีนบุรี

  

  

 

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดีเซลแรงดันสูง ดับเพลิงอเนกประสงค์ KATO KPD301TE ขนาด

3 นิ้ว 2 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและข้อต่อครบชุด ให้กับ หน่วยงาน 

PAN ORIENT ENEGY อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม

  

 

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดีเซลดับเพลิงแรงดันสูง KATO KPD301EP ขนาด 3 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์สายข้อต่อหัวฉีดสำหรับใช้งานครบชุด จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ  แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  

  

 

ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดีเซลดับเพลิงแรงดันสูง KATO KPD203EP ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายครบชุด ให้กับลูกค้า ผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน ไป จ. โคราช

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO KPS203TE (2 ใบพัด)  เครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า 1 สูบ 4 จังหวะ ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึง และ สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่  ณ. โรงงานผลิตโคมไฟฟ้า ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

  

  

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP. 3 นิ้ว

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ณ. หน่วยงาน โรงงานผลิตน้ำมัน ปตท.

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP

ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ณ. โกดังสินค้า ย่านจรัญสนิทวงศ์

 

  

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP

ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและข้อต่อครบชุด ณ. โรงงานน้ำปลา

ตราปลาหมึก จ. สมุทรสงคราม

 

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP

ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและข้อต่อครบชุด ณ.เขตอุตสาหกรรม

โรงฟอกหนัง อ. บางปู จ.สมุทรปราการ

 

  

 

ภาพการส่งมอบและแนะนำวิธีการใช้งาน เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ให้กับทาง สโมสรอังกฤษ ถ.สีลม กทม.

 

  

     

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสุบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP ขนาด 2 นิ้ว

สตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ไปยัง โรงแรม NIKI BEACH RESORT เกาะสมุย

ผ่านบริษัท ขนส่ง เอกชน

  

   

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD203EP ขนาด 2 นิ้ว

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ณ. โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

จ. เพชรบุรี

 

  

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301E พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  4 เครื่อง ณ. หน่วยงานก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ

 

  

 

  

 

ภาพการส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPS203EP พร้อมอุปกรณ์

สายครบชุด ณ. โรงงานทำสมุด จ.สมุทรสาคร

 

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301E  7HP.

 

  

  

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง KATO รุ่น KPD301EP 10HP.

 

 

  

คลิปและภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (ดับเพลิงอเนกประสงค์) KATO รุ่น KP203EP ขนาด 2 นิ้ว ให้กับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

  

 

 

 ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อเนกประสงค์) KPS-203EP ขนาด 13 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์ จ.สมุทรปราการ

 

 

     

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อเนกประสงค์) พร้อมอุปกรณ์

 

 

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อเนกประสงค์) 

 

 

 

Visitors: 184,748