http://www.956intertrade.com

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

 สอบถาม : ราคารถตัดหญ้านั่งขับ

ติดต่อเบอร์ตรง 086-0698038 หรือ 081-2552370 

คุณจะได้รับราคาที่ถูกที่สุด

 

  ** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รถตัดหญ้าและวัชพืชแบบนั่งขับ SECO ตัดหญ้าสูง และ กิ่งไม้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                            คลิปการส่งมอบ และสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ รุ่นต่างๆ

  

 

 

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET (USA) XT2 ขนาด 24 แรงม้า เครื่องยนต์ 

KOHLER 2 สูบ 4 จังหวะ พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด อ.บางสะพาน 

จ. ประจวบคีรีขันธ์

  

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET (USA) XT2 ขนาด 20 แรงม้า เครื่องยนต์ KOHLER

2 สูบ ใบมีด 42 นิ้ว พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ โรงสีธันยบูรณ์สถาพร (เครือเจริญโภคภัณฑ์) จ. กำแพงเพชร

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET (USA) XT2 ขนาด 20 แรงม้า เครื่องยนต์ KOHLER

2 สูบ ใบมีด 42 นิ้ว พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ เทศบาลศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET (USA) ขนาด 23 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า 

จำนวน 1 คัน ขนาด 23 แรงม้า ให้กับทาง บริษัท คลินท์แพค จำกัด

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET (USA) ขนาด 20 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า 

จำนวน 2 คัน ให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ. พะเยา

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ MTD (USA) ขนาด 17.5 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า  ให้กับทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง จ. กาญจนบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET (USA) ขนาด 26 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ให้กับหน่วยงาน เทศบาลเมืองระนอง จ. ระนอง

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ MTD (USA)  ขนาด 17.5 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ให้กับทาง โรงเรียนตราษตระการคุณ จ. ตราด 

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET XT2 ขนาด 23 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า 

ให้กับลูกค้า จ. อุทัยธานี

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET XT2 ขนาด 26 แรงม้า เครื่องยนต์ 2 สูบ

ใบมีด 3 ใบมีด กว้าง 54 นิ้ว ให้กับลูกค้า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET XT2 ขนาด 23 แรงม้า เครื่องยนต์ 2 สูบ

พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ โรงงาน  จ. ปทุมธานี

    

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET XT2 ขนาด 23 แรงม้า เครื่องยนต์ 2 สูบ

พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ โรงงาน สยามทากะ พรีซิชั่น นิคมอุตสาหกรรม 304 จ. ปราจีนบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ MTD (USA) ขนาด 17.5 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ให้กับหน่วยงาน เทศบาลตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET XT2 (USA) เครื่องยนต์ Kohler ขนาด 23 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์

    

  

 

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET XT2 ขนาด 26 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ณ. เทศบาลตำบลชุมแสง จ. ระยอง

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET XT2 ขนาด 20 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ณ. โรงงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โรงงาน 2 จ. ลพบุรี

  

  

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ MTD ขนาด 17.5 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ณ. สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ MTD ขนาด 17.5 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า ณ. เทศบาลตำบล

สามง่ามท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท

  

  

 

ภาพการส่งมอบและสาธิต รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET แบบ ZERO-TURN ขนาด 25 แรงม้า                          ใบมีดตัด  3 ใบ ขนาด 50 นิ้ว ให้กับลูกค้า จ.กระบี่

  

  

 

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ MTD 17.5 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า ณ. หน่วยงาน อบต.ทัพหลวง

จ.อุทัยธานี

  

  

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET XT2 ขนาด 26 แรงม้า 3 ใบมีด 54 นิ้ว พร้อมถุงเก็บหญ้า

ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ จ. สุรินทร์

  

  

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET XT2 ขนาด 23HP. 3 ใบมีด 50 นิ้ว พร้อมถุงเก็บหญ้า

ณ. นิคมอุตสาหกรรมเขมราช จ.ชลบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET (USA)XT2 ขนาด 20HP.

พร้อมถุงเก็บหญ้า ให้กับ บ. กรุงเทพโปรดิ๊วส จก. (ในเครือ บ.เจริญโภคภัณฑ์ CP) จ. ลพบุรี

  

  

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET XT2 ขนาด 20HP. หน้ากว้าง 42 " พร้อมกล่องเก็บหญ้า

ให้ลูกค้า ผ่าน บริษัทขนส่งเอกชน ไปยัง เวียงจันทร์ ประเทศลาว

 

 

 

ภาพการส่งมอบ รถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET ขนาด 23 แรงม้า พร้อมกล่องเก็บหญ้า

ณ. สปอร์ตคลับ สนามฟุตซอลล์ สนามฟุตบอล รามอินทรา

 

 

    

 ภาพการส่งมอบรถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET ขนาด 20 แรงม้า ร.ร อัสสัมชัญศรีราชา

                 

                                                                              

ภาพการส่งมอบรถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET ขนาด 20 H.P โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี  

 

   

    

     

 

 ภาพส่งมอบรถตัดหญ้านั่งขับ ขนาด 20 H.P สโมรสร ฟุตบอล บีจี มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

  

   

 VDO การสาธิตและส่งมอบรถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET ขนาด 24 H.P

 

ภาพส่งมอบรถตัดหญ้านั่งขับ CUB CADET ขนาด 24 H.P 

  

  

 

 ภาพส่งมอบรถตัดหญ้านั่งขับ ขนาด 24 แรงม้า สนามบินสุวรรณภูมิ

  

   

 

Visitors: 184,753