http://www.956intertrade.com

TOHATSU

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ราคาพิเศษ

ได้ที่ฝ่ายขาย เบอร์ตรง 086-0698038 หรือ 081-2552370

 

 ** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า

 

บริษัท 956 อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ  TOHATSU (JAPAN) โดยตรง

ยินดีให้บริการ  ให้คำปรึษา  งานติดตั้ง และรับงานซ่อมบำรุงทั่วประเทศ

สินค้าเรามีพร้อมส่ง หลากหลายรุ่น 

   

 

 

  

 

     

TOHATSU รุ่น VE1500W. (รุ่นใหม่ แทนรุ่น VC82ASE)

 

TOHATSU รุ่น V20FS เปลี่ยน MODEL เป็น VE500AS  น้ำหนักเบา คล่องตัว มีคุณภาพสูง

                

          

 

 

       TOHATSU รุ่น VC72ASE

           งานดับเพลิงใหญ่

         

 

           TOHATSU รุ่น VF53AS

        ** 3 สูบ 4 จังหวะ

           

 

 DISCHARGE WATER / DISCHARGE WATER HEIGHT

 

 

WATER SUPPLY / WATER SUPPLY HEIGHT

 

คลิป ส่งมอบและสาธิตเครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่นต่าง ๆ

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำเบนซินดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU (JAPAN) รุ่น VE1500W

ขนาด 60 แรงม้า 2 หัวฉีด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด  ตู้เก็บสายดับเพลิง ให้กับ บจก. นครไชยศรี

อุตสาหกรรม จังหวัด นครปฐม 

  

  

  

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE500AS ขนาด 2.5 นิ้ว

เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ ขนาด 11.7 แรงม้า ระบบสตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด

ให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) หน่วยงานสาขา ไทรน้อย 

  

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า

2 หัวฉีด พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ให้กับ สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย

ของ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

  

 

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า

2 หัวฉีด ท่อส่งขนาด 2.5 นิ้ว สตาร์ทไฟฟ้า  พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง จำนวน 2 ชุด ให้กับหน่วยงานก่อสร้าง

อาคาร บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา จ. ปราจีนบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า  

2 หัวฉีด สตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง  ให้กับลูกค้า ณ. หน่วยงานก่อสร้างทำถนน

อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE500AS 11.7 แรงม้า

ขนาดท่อเข้าออก 2.5" ระบบสตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ท่อดับเพลิงครบชุด ให้กับทาง บริษัท เอเชียน

มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จ. สมุทรปราการ

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W. 60 แรงม้า

ท่อเข้าออก 3.5" x 2.5" (2 หัว) พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด ให้กับทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด

สาขา บางนา 

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20FS 

ขนาด 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด ให้กับ ทางโรงงาน บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด

ต. บางปู จ.สมุทรปราการ

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VC72ASE 

ขนาด 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด ให้กับทางโรงงาน หลักชัยค้าสุรา (ในเครืองไทยเบฟฯ)

จ. ราชบุรี ณ. โกดังสินค้า แพนอินเตอร์

  

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20FS ขนาด 15 แรงม้า

ขนาดท่อเข้าออก 2.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สายดูดสายส่งครบชุด ให้กับทาง อบต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500E ขนาด 60 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์สายดูดสายส่งครบชุด  ให้กับทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20FS ขนาด 15 แรงม้า

ท่อเข้าออกขนาด 2.5 นิ้ว ระบบสตาร์ทไฟฟ้า และ ลานดึง พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูดและทางส่ง ครบชุด

ให้กับโรงงานรีดเหล็กแผ่นโครงหลังคา อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า

ท่อดูด 3.5 นิ้ว ท่อส่ง 2.5 นิ้ว (2 หัวฉีด) สตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ให้กับ

บจก. เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ 

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า

ทอดูด 3.5 นิ้ว ท่อส่ง 2.5 นิ้ว  (2 หัวฉีด)  สตาร์ทไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ให้กับ 

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด โรงงานผลิตอาหารแปรรูป จ. ราชบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ให้กับ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาระยอง

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VE1500W ขนาด 60 แรงม้า 

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด  ให้กับ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20FS

ชนิด 1 สูบ 2 จังหวะ ขนาด 15 แรงม้า ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึง และสตาร์ทไฟฟ้ากุญแจ พร้อมแบตเตอรี่

พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง และข้อต่อครบชุด ให้กับทางโรงงาน ผลิตเหล็กแปรรูป บ. เคทีซีโฮม จก. 

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VC82ASE

ขนาด 70 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด 1 เครื่อง ให้กับ บ. ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จก. จ.สมุทรปราการ

  

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเบนซินชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VC72ASE ขนาด

55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ โรงงาน บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์

และ บริษัท ดีเอ็มที คอนเทนเนอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

  

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ครบชุด ให้กับ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า ให้กับ ลูกค้า

หน่วยงานก่อนสร้างในชุมชน ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JANPAN) VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง ข้อต่อ ครบชุด ให้ กับ โรงงานแสงโสม ในเครือ

บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) อ. สามพราน จ.นครปฐม

   

 

  

 

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20D2S ขนาด 15 แรงม้า จำนวน

1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิง ข้อต่อ ครบชุด ให้กับหน่วยงาน บริษัท พฤกษาวิลเลจ จำกัด จ.ปราจีนบุรี

  

  

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20D2S ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 

2 เครื่อง ให้กับลูกค้า จ. พังงา ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VC72ASE ขนาด 55 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์สายดับเพลิงครบชุด  ณ. โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ บริษัท โตคูมิ อิเลคทรอนิคส์ไทย จำกัด

อ. สี่คิ้ว จ. นครราชสีมา

  

  

 

ภาพส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า (2 หัวฉีด)

พร้อม อุปกรณ์ข้อต่อ และ สายดับเพลิงครบชุด ณ. คลังสินค้า บริษัท เทคโนโลยีแอทโซซิเอชั่น จำกัด 

   

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20D2S ขนาด 15 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ข้อต่อ และ สายดับเพลิงครบชุด ณ. เทศบาลตำบลบางโขมด จ.สระบุรี

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU (JAPAN) V20D2S ขนาด 15 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ข้อต่อ และสายดับเพลิงครบชุด ณ. โรงงานผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง อ.แกลง จ.ระยอง

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU VC7ASE ขนาด 55 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ใช้งานครบชุด ให้กับ บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) ณ. โรงงานผลิตอาหารแปรรูป หมูแผ่นสำเร็จรูป

จ.นครราชสีมา

  

  

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ใช้งานครบชุด ณ. โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปปลาเส้น จ.สมุทรสาคร

  

   

  

 

ภาพส่งมอบพร้อมแนะนำวิธีใช้งาน เครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU VC72ASE ขนาด 55 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ สายข้อต่อ หัวฉีด และตู้ดับเพลิง ครบชุด ณ.  โรงงาน บ. บางกอกรับเบอร์ จก. (มหาชน) จ.กรุงเทพฯ

  

  

  

 

 

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ อ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม

  

  

ภาพส่งมอบและสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น VC72ASE ขนาด 55 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ. โรงงาน บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด จ. สมุทรสาคร

  

  

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น VC82ASS ขนาด 70 แรงม้า (2 หัวฉีด)

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ. โรงงานทำสกรีนสี และ สีย้อมกระสอบ ถนนเอกชัย ย่านบางบอน

 

   

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น VC82ASE  (2 หัวฉีด) ขนาด 70 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง ให้กับลูกค้า ทางเวียงจันทร์ สปป.ลาว ผ่านบริษัท ขนส่งเอกชน ด่วนหนองคาย

 

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น V20D2S ขนาด 15 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์สายครบชุด ณ. หน่วยงานก่อสร้าง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

 

 

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น VC82ASE ขนาด 70 แรงม้า ( 2 หัวฉีด)

พร้อมอุปกรณ์สายครบชุด ณ. โรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ยี่ห้อชั้นนำ อ.แกลง จ.ระยอง

 

 

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น V20D2S ขนาด 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

ณ. โกดังสินค้า บ. ไทยเบฟเวอเรจ จก. (มหาชน) ถ.เจริญนคร กทม.

 

 

 

ส่งมอบพร้อมสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น VC72ASE ขนาด 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

ณ.โรงงานทำสีทาบ้านและรถยนต์ จ.สมุทรสาคร

  

 

 

ส่งมอบพร้อมสาธิต เครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น VC82ASE 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์สายส่ง สายดูด จำนวน 1 ชุดใหญ่ ณ. หน่วยงาน กรมป่าไม้

 

  

 

ภาพสาธิตและส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น VC82ASE  70 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

ณ. โรงงานบริษัท บุญรอดบริเวอรี่

     

  

   

 

  

  

  

 

  

      

 

 สาธิต และ ส่งมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU VC72AS ให้กับลูกค้า 

   

  

  

 

                                 

 

ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 ภาพส่งมอบเครื่องสูบน้ำ TOHATSU รุ่น VC82ASE บ. ปตท จำกัด (มหาชน)

                         

      

           

 

ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง TOHATSU รุ่น VC20D2S

   .  

 

 

Visitors: 184,753