http://www.956intertrade.com

เครื่องปั่นไฟ/เครื่ื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล/Generator

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ราคาพิเศษ

ได้ที่ ฝ่ายขาย เบอร์ตรง 086-0698038 หรือ 081-2552370

 

** รูปภาพของสินค้าเป็นภาพตัวอย่างของบางรุ่น เท่านั้น

โปรดกรุณาตรวจสอบ รุ่น ที่ต้องการก่อนทำการสั่งสินค้า

 

 

 

คลิป เครื่องปั่นไฟดีเซล (มีตู้เก็บเสียง)  ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

 

 

เครื่องปั่นไฟดีเซลยี่ห้อ FOLK รุ่นมีตู้เก็บเสียง และ รุ่นไม่มีตู้เก็บเสียง OPEN TYPE

 

เครื่องปั่นไฟดีเซล (แบบไม่มีตู้เก็บเสียง) ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ทางราชการกำหนด

 

 

 

เครื่องปั่นไฟดีเซลยี่ห้อ INFINITY

 

        

 

                

 

 

          

 

เครื่องปั่นไฟดีเซล ยี่ห้อ KOOP แบบมีตู้เก็บเสียง และไม่มีตู้เก็บเสียง OPEN TYPE

 

 

 

 

 

                   

 

คลิปส่งมอบและสาธิตการใช้งาน

 

 

 

 

ส่งมอบพร้อมแนะนำและสาธิต เครื่องปั่นไฟดีเซล Generator ยี่ห้อ KOOP รุ่น KDF16000Q3 ขนาด

12KVA./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับทาง เทศบาลตำบลหนองวัวซอ จ. อุดรธานี

  

  

 

ส่งมอบพร้อมแนะนำและสาธิต เครื่องปั่นไฟดีเซล Generator ยี่ห้อ KOOP รุ่น KDF16000Q ขนาด 10kw.

12 kva./220v. แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ATS แบบ outdoor ให้กับลูกค้า

  

  

 

ส่งมอบ GENERATOR / เครื่องปั่นไฟดีเซล ยี่ห้อ FOLK รุ่น 7FK-ESS3 ขนาด 7KW. / 380V. สตาร์ทไฟฟ้า

กุญแจพร้อมแบตเตอรี่  แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับลูกค้า จ. พิษณุโลก และ จ. ประจวบฯ ผ่านทางบริษัท

รับขนส่งสินค้า 

  

  

 

ส่งมอบและสาธิตเครื่องปั่นไฟดีเซล KOOP รุ่น KDF6700XE ขนาด 5 KVA/220V. แบบโครงเปลือย

ระบบสตาร์ท 2 ระบบ สตาร์ทลานดึง และ สตาร์ทไฟฟ้ากุญแจพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 5 เครื่อง

ให้กับ หน่วยงานกองทัพอากาศดอนเมือง

  

  

 

ส่งมอบและสาธิตเครื่องปั่นไฟดีเซล KOOP รุ่น KDF16000Q ขนาด 12KVA./220V. แบบมีตู้เก็บเสียง

พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ATS ให้กับ บริษัท ล็อคเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ณ. คลังสินค้า จ.ปทุมธานี

  

  

 

ส่งมอบและสาธิตเครื่องปั่นไฟดีเซล KOOP รุ่น KDF8500Q ขนาด 6.5KW. / 220V. แบบมีตู้เก็บเสียง 

จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ หน่วยงานทหาร  ณ. กองบินที่ 46 จ. พิษณุโลก

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล FOLK รุ่น 5FK-ES ขนาด 5 kw./220v. ระบบสตาร์ท 2 ระบบ ลานดึง และ สตาร์กุญแจ

พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับลูกค้า หน่วยงาน กองคลังพัสดุ เทศบาลนนทบุรี

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S-3P ขนาด 9-10KW. ไฟ 380V./3000rpm. แบบมีตู้เก็บเสียง

ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ให้กับลูกค้า จ. สุราษฏร์ธานี

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF7000S ขนาด 6.5 KW. 220V.แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมตู้ควบคุม

MTS จำนวน 1 ชุด ให้กับลูกค้า จ. สุราษฏร์ธานี ผ่านทางขนส่ง บ. ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง

  

 

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6KW. 220V. แบบมีตู้เก็บเสียง และ เครื่องปั่นไฟ

ดีเซล FOLK รุ่น FK-ESS ขนาด 7KW./220V. แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ ATS จำนวน

2 ชุด ให้กับ ลูกค้า จังหวัดจันทบุรี

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI 5GF-ME ขนาด 5KW. ให้กับลูกค้า ณ. หน่วยงาน

กองช่างเทศบาลนนทบุรี

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S ขนาด 10KW. /220V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับลูกค้า สำนักปฏิบัติธรรม คเณศวรราชกุมารี จ.สระบุรี

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S-3P ขนาด 6KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)  ณ. หน่วยงาน ศูนย์กระจายสินค้า เชียงราก จ.ปทุมธานี

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI 5GF-LDE ขนาด 5KW./220V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับลูกค้า บ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จก. (มหาชน)

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF7000S ขนาด 6.5KW. 220V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับ ลูกค้า โรงงานต่อรถพ่วง บริษัท ศรีเทพไทย นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF7000S-3P ขนาด 6.5 KW.380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับ ลูกค้า ผ่านขนส่งเอกชน บ. นิ่มซี่เส็ง ไป จ. เชียงราย

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S-3P ขนาด 10KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับ ลูกค้า ผ่านขนส่งเอกชน บ. นิ่มซี่เส็ง ไป จ.เชียงใหม่

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S-3P ขนาด 10KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับลูกค้า จาก จ.ระยอง

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S-3P ขนาด 6KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับลูกค้า ผ่านทางบริษัทฯ ขนส่งเอกชน ไป ประเทศกัมพูชา

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S-3P ขนาด 6KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับลูกค้า ผ่านทางบริษัทฯ ขนส่งเอกชน ไป ประเทศกัมพูชา

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6KW/220V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 5 เครื่อง 

ให้กับลูกค้า เพื่อส่งต่อไปยัง ประเทศกัมพูชา 

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINIITY IF6000S ขนาด 6 KW/220V., IF7000S-3P ขนาด 6.5 KW./380V.

แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับลูกค้า ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ไป ประเทศกัมพูชา

  

  

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6 KW. /220V. สตาร์ทไฟฟ้า  แบบมีตู้เก็บเสียง 

ให้กับลูกค้า จาก จ.นครปฐม

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI 5GF-ME ขนาด 5KW. /220V. สตาร์ทไฟฟ้าให้กับลูกค้า

สำนักงานเทศบาลนนทบุรี

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S-3P ขนาด 6 KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง 

ให้กับ โรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูป ย่านพระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

  

  

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S-3P ขนาด 10 KW./380 V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 2 เครื่อง

ให้กับหน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 (กรมพินิจฯ) จ. นครสวรรค์

  

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6KW./220V. แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ

(ATS) ให้กับลูกค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S ขนาด 10KW./220V. แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับลูกค้า

ผ่านทางบริษัท ขนส่ง เอกชน ไป จ.กระบี่

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI รุ่น 5GF-LDE ขนาด 5KW./220V. แบบมีตู้เก็บเสียบ ให้กับ

หน่วยงานของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S ขนาด 10 KW. 220V. แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมสาธิตระบบตู้

ควบคุมอัตโนมัติ ATS CONTROLLER ให้กับลูกค้า ณ. ฟาร์มเพาะนกสวยงาม จ. กาญจนบุรี

  

     

  

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI 5KW. แบบมีตู้เก็บเสียง ณ. โรงงานปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ จ. ปทุมธานี

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI 3GF-ME จำนวน 4 เครื่อง ให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ

  

 

นำส่งเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF7000S ขนาด 6.5 KW. ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ให้กับลูกค้า จ. นครราชสีมา

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6 KW. ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ให้กับลูกค้า จ.กระบี่

  

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S-P3 ขนาด 10KW./380V. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับ โรงงานผลิตอาหาร JUNIPER อ.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

 

  

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S ขนาด 10KW. แบบมีตู้เก็บเสียง จำนวน 2 เครื่อง

ณ.หน่วยงาน สำนักงานอุทยานแห่งชาติ เกาะสิมิลัน จ. พังงา

 

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6KW. 220V. แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับ ลูกค้า

ย่านฝั่งธนบุรี

  

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF10000S-P3 ขนาด 10 KW. 380V. แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับ

บริษัทตรวจซ่อมรถเอกชนขนาดใหญ่ จ.สมุทรสาคร

 

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY  IF10000S ขนาด 10 KW. แบบมีตู้เก็บเสียง ให้กับ

ห้าง SCG HOME SOLUTION ถ.ราชพฤกษ์

 

  

 

ส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล INFINITY IF6000S ขนาด 6KW./220V. ให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯ

  

 

ภาพการส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล MITSUKI 5GF-LDE  แบบมีตู้เก็บเสียง บ. ทีโอที จก.(มหาชน)  

 

 

ภาพการส่งมอบเครื่องปั่นไฟดีเซล ขนาด 5 KW. แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม  ณ. หน่วยงานของทางราชการ  

   

 

 

ภาพการส่งมอบและดำเนินการติดตั้ง เครื่องปั่นไฟ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล)

INFINITY แบบมีตู้เก็บเสียง รุ่น 6000S

ิ   

 

ภาพการส่งมอบเครื่องปั่นไฟ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล) INFINITY

แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมตู้ควบคุม ATS CONTROL

        

  

 

ภาพการส่งมอบเครื่องปั่นไฟ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล) MISUKI แบบมีตู้เก็บเสียง ขนาดเล็ก

   

     

Visitors: 184,748