http://www.956intertrade.com

ปั๊มจุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาดใหญ่ ขนาดท่อตั้งแต่12-64 นิ้ว

คุณสมบัติดูดน้ำเสีย และ สารเคมี

เหมาะสำหรับโรงงาน, กรมชลประทาน, เทศบาล อบต. อบจ. หรือหน่วยงานรัฐ ที่มี

ความต้องการใช้สูบน้ำปริมาณมาก

หมายเหตุ : รับทำงานตามแบบ หรือ งานสั่ง ทำตามความต้องการของลูกค้าพร้อมงาน

ติดตั้ง หรือ งานเดินระบบท่อน้ำ

 

 

 

   

       

 

    

 

     

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

..

Visitors: 90,957